Hành trình
Nơi đi
Ngày đi Tra Âm Lịch
Nơi đến
Ngày về
Hành khách
Người lớn
Trẻ em
Em bé
Tiền tệ
Hạng đặt chỗ
Esperantotur – Đại lí gom khách Vietnamairlines

Esperantotur – Đại lí gom khách Vietnamairlines

Thuật ngữ  Wholesale trong tiếng Anh có nghĩa là bán buôn/bán sỉ. Đây là giai đoạn trung gian trong quá trình phân phối sản phẩm. Bán buôn hay bán sỉ (phương ngữ miền Nam) là hình thức bán một khối lượng lớn hàng hóa với một mức giá