Hành trình
Nơi đi
Ngày đi Tra Âm Lịch
Nơi đến
Ngày về
Hành khách
Người lớn
Trẻ em
Em bé
Tiền tệ
Mở lại dịch vụ Buồng ngủ độc đáo cho khách chờ bay ở Nội Bài

Mở lại dịch vụ Buồng ngủ độc đáo cho khách chờ bay ở Nội Bài

Bộ Giao thông Vận tải đã có ban hành văn bản Số 12301/BGTVT-VT chấp thuận, cho phép Công ty cổ phần Du lịch Hàng không Việt Nam (VATC) mở lại dịch vụ hộp ngủ tại sân bay Nội Bài sau hơn 2 tháng yêu cầu ngừng hoạt động. Dịch vụ này