Hành trình
Nơi đi
Ngày đi Tra Âm Lịch
Nơi đến
Ngày về
Hành khách
Người lớn
Trẻ em
Em bé
Tiền tệ
Hạng đặt chỗ
Bản tin Hàng không tuần 2 tháng 11/2015

Bản tin Hàng không tuần 2 tháng 11/2015

1. Vietnam Airlines Các giá khuyến mại còn hiệu lực của Vietnam Airlines a.Đến Đông Nam Á: SiemRiep, Yangoon, Bangkok, Kulalumpur, Singapore chỉ từ 09 USD Thời gian xuất vé từ 28/04/2015- 31/12/2015 Thời gian khởi hành: từ 28/04/2015 - Hành