Hành trình
Nơi đi
Ngày đi Tra Âm Lịch
Nơi đến
Ngày về
Hành khách
Người lớn
Trẻ em
Em bé
Tiền tệ

QUAN TRỌNG: V/v XUẤT HÓA ĐƠN CỦA VNA TRƯỚC NGÀY 1/1/2015 THEO CV 6985

Kính gửi Quý khách hàng, Quý đại lý, Căn cứ vào công văn của HKVN số: 6985/TCTHK-CNKVMB ngày 11/11/2014 về việc triển khai xuất hóa đơn hàng tháng cho đại lý từ 1/1/2015 (xin gửi CV đính kèm) PV Hy Vọng xin thông báo tới tất cả Quý